RSS
A A A
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 18.10.2019 09:57 z powodu:

 nieaktualne

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony

Przetarg nieograniczony na dostawę: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Szybkie testy analityczne

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny

 Zał. nr 1 - Pakiet IV - Dzierżawa analizatora immunologicznego wraz z dostawą odczynników

 Zał. nr 1 - Pakiet V - Hematologia do aparatu MICROS 60 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia

 Zał. nr 1 - Pakiet VII - Odczynniki do aparatu Rapidlab 348 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

 Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Odczynniki do aparatu Cobas 121 b wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Odczynniki do aparatu Pentra 400 wraz z bezpłatnym serwisowaniem ww. aparatu

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy dostawy odczynników, jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Projekt umowy dostawy z warunkami bezpłatnego serwisowania aparatu

Projekt umowy - dzierżawa aparatu

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Dzierżawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą pasków do analizy moczu po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Jednorazowy sprzęt laboratoryjny po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Serologia po zmianie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Halina Kormaniak
Publikacja dnia: 17.09.2012 16:23
Dokument oglądany razy: 1403
Podlega Ustawie