RSS
A A A
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 18.10.2019 09:50 z powodu:

 nieaktualne

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na pakiety

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty