RSS
A A A
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 18.10.2019 09:55 z powodu:

 nieaktualne

Modernizacja części Oddziału Neurologii z przeznaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na modernizację Oddziału Neurologii z przenaczeniem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Przedmiary robót

Projekt budowlano-wykonawczy

STWiOR

Wzór umowy

Zmiana SIWZ

SIWZ po zmianie

Wzór umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Halina Kormaniak
Publikacja dnia: 09.07.2012 16:59
Dokument oglądany razy: 1146
Podlega Ustawie