RSS
A A A
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 18.10.2019 09:58 z powodu:

 nieaktualne

Dostawa: jednorazowego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych wraz z bezpłatnym serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty