RSS
A A A
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.10.2019 14:10 z powodu:

 nieaktualne

Dostawa materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi, zmiany

SIWZ po zmianie 2

Zał. nr 1 - Pakiet I - Materiały opatrunkowe niejałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet II - Materiały opatrunkowe jałowe, opaski, wata, lignina po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet III - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IV - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet V - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VI - Pieluchomajtki po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VII - Opaski gipsowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet VIII - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet IX - Materiały opatrunkowe jałowe po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet X - Materiały opatrunkowe specjalistyczne, plastry, przylepce po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XI - Materiały opatrunkowe wysokochłonne po zmianie

Zał. nr 1 - Pakiet XII - Materiały opatrunkowe specjalistyczne po zmianie

Projekt umowy po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Halina Kormaniak
Publikacja dnia: 14.08.2013 15:58
Dokument oglądany razy: 1235
Podlega Ustawie