bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje podstawowe

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul Sokołowskiego 2
40-749 Katowice
32 255 61 30
32 255 63 21
32 255 62 91
32 255 61 62
kom. 607 050 363, 727 510 700
fax. (32) 255 63 37

KRS: 0000482155
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez Wojewodę Śląskiego (RPWDL) – 000000013544
Kapitał zakładowy: 17 437 000,00 PLN
NIP 9542745563
REGON 276402233



Opublikował: Jarosław Radziszewski
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Jarosław Radziszewski
Dokument z dnia: 25.05.2012
Dokument oglądany razy: 6 582